Zarząd ZEiRP RP

W skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:

 1. Jerzy Kurek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego - tel. 796 691 697
 2. Jacenty Socha - V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego – tel. 663 770 428
 3. Jerzy Żelazny - Sekretarz – tel. 602 336 495
 4. Ewa Kędzior - Skarbnik – tel. 608 495 339
 5. Grzegorz Jankowski – Koło Busko-Zdrój
 6. Józef Kędziora – Koło Opatów

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego:

 1. Jan Nowak – Prezes Honorowy Koło Kielce
 2. Marian Oksiński – Prezes Honorowy Koło Kielce
 3. Jerzy Janowski – Koło Jędrzejów
 4. Marian Stoczkiewicz – Koło Kazimierza Wielka
 5. Zbigniew Pałosz – Koło Końskie
 6. Waldemar Skubisz – Koło Sandomierz
 7. Sławomir Litwiński – Koło Skarżysko
 8. Zbigniew Nobis – Koło Starachowice
 9. Wiesław Woszczyna – Koło Staszów

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 1. Piotr Downarowicz – Przewodniczący Koło Busko – Zdrój
 2. Zbigniew Serafin – Wiceprzewodniczący Koło Kielce
 3. Henryk Szymański – Sekretarz Koło Pińczów
 4. Czesław Szmalec – Członek Koło Skarżysko-Kam.

W skład Komisji Socjalnej do spraw podziału funduszu socjalnego i rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów z terenu woj. świętokrzyskiego wchodzą:

 1. Zbigniew Serafin- Członek Koła Nr 7 Kielce
 2. Jerzy Żelazny - Członek Koła Nr 7 Kielce
 3. Grzegorz Jankowski - Członek Koła Nr 9 Busko-Zdrój.
 4. Wiesław Stachowicz - Członek Koła Nr 9 Busko-Zdrój.
 5. Jerzy Janowski - Członek Koła Nr 5 Jędrzejów.
 6. Paweł Cabala - Członek Koła Nr 1 Kazimierza Wielka.
 7. Jolanta Rogowska - Członek Koła Nr 1 Kazimierza Wielka.
 8. Tadeusz Nowakowski- Członek Koła Nr 8 Końskie.
 9. Adam Kwaśniak – Członek Koła Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 10. Zbigniew Bugajski – Członek Koła Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 11. Artur Szwagierczak – Członek Koła Nr 6 w Opatowie.
 12. Henryk Szymański – Członek Koła Nr 3 w Pińczowie.
 13. Waldemar Skubisz – Członek Koła Nr 11w Sandomierzu.
 14. Lucjan Sadło – Członek Koła Nr 4 w Starachowicach.
 15. Sławomir Litwiński – Członek Koła Nr 13 Skarżysko-Kamienna.
 16. Dariusz Ciemiński – Członek Koła Nr 12 w Staszowie.
 17. Wojciech Glibowski – Członek Koła Nr 12 w Staszowie.
 18. Jacek Albrycht – Członek Koła Nr 2 we Włoszczowie.
 19. Wiesław Olczyk – Członek Koła Nr 2 we Włoszczowie.
 20. mł. bryg. Beata Muszczak – Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr KW PSP w Kielcach.
 21. mgr Agnieszka Zając – Pracownik Wydziału Kadr KW PSP Kielce prowadzący sprawy socjalne Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z terenu woj. świętokrzyskiego.
 
 
www.000webhost.com