Życzenia Wielkanocne

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Jubileusz Pana Mariana Oksińskiego

W dniu 8 lutego 2022 r. odbyła się w KWPSP w Kielcach wyjątkowa uroczystość - Jubileusz 85 – lecia urodzin Pana st. bryg w st. spocz. Mariana Oksińskiego - Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Kielcach, jednego z założycieli związku emerytów w Polsce oraz pierwszego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Funkcję tą pełnił przez trzy kadencje, aż do roku 2007. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego w imieniu całego Zarządu oraz Koła nr 7 w Kielcach złożyli szanownemu Jubilatowi serdeczne życzenia urodzinowe i wręczyli list okolicznościowy i kosz upominków. Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg Krzysztof Ciosek podziękował Jubilatowi za długoletnią oraz aktywną działalność związkową w Kole i Zarządzie Wojewódzkim wręczył list okolicznościowy. Natomiast Prezes i Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego wręczyli drobny upominek i list okolicznościowy. Po części oficjalnej był czas na wspomnienia i sugestie odnośnie działalności naszego związku wspólnie prezydium Oddziału wojewódzkiego z jubilatem przy kawie i ciasteczka.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


Pulsoksymetry trafiły do Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej w Kielcach Marszałek Andrzej Bętkowski przekazał je prezesowi oddziału Jerzemu Kurkowi i wiceprezesowi Jerzemu Żelaznemu. Zostały one zakupione z unijnego projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Życzenia Bożonarodzeniowe

VI Posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP

W dniu 14 grudnia br. w Restauracji Pod Młynem w Morawicy odbyło się VI Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli Prezesi wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Krzysztof Ciosek - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Mariusz Góra – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna - V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZE i RP RP,
 • kol. kol. Jan Nowak i Marian Oksiński – Prezesi Honorowi Zarządu Wojewódzkiego,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Oddziału Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków i emerytów w roku 2021 a następnie w pierwszej części posiedzenia przekazano;

 • informację z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację z działalności Oddziału Wojewódzkiego i realizacji planu pracy za rok bieżący,
 • przedstawiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
 • omówiono realizację planów pracy w poszczególnych kołach,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2021,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2022, który po przegłosowaniu zatwierdzono.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego podziękował Panu Komendantowi Wojewódzkiemu za okazana pomoc przy realizowaniu zadań statutowych związku. Podziękowania zostały również skierowane do Komendanta Miejskiego i Komendantów Powiatowych.

Pod sumując rok działalności jako stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS oraz okres trwającej pandemii kol. Jerzy Kurek podziękował wszystkim prezesom i zarządom kół przy komendach powiatowych oraz miejskiej za zaangażowanie i poświecenie swojego czasu na realizacje nakreślonych zadań, a w szczególności na integrację środowiska emeryckiego.

Drugą część bardziej uroczysta rozpoczęła się od poświęcenia opłatków przez Kapelana Wojewódzkiego ks. kan. Marka Mrugałę który następnie wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę i po zaśpiewaniu kalendy łamiąc się opłatkiem złożono sobie Życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Spotkanie zakończyło się wspólnym świątecznym obiadem.

V Posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP


W dniu 29 czerwca br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia odbyło się V Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli Prezesi oraz skarbnicy zarządów kół w województwie, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Krzysztof Ciosek - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Mariusz Góra – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna - V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • kol. płk. poż. Jan Nowak– Prezes Honorowy ZW ZEiRP w Kielcach.

Po zapoznaniu uczestników posiedzenia z programem narady uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie emerytów.

Ważnym elementem posiedzenia było wręczenie wyróżniającym się emerytom oraz pracownikom KWPSP współpracujących z naszym Oddziałem odznaczeń związkowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wręczenia odznaczeń dokonali V-ce Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP kol. Wiesław Woszczyna, Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego kol. Jan Nowak i Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZEiRPRP kol. Jerzy Kurek.

W dalszej części omówiono:

 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację realizacji planu pracy Oddziału Wojewódzkiego,
 • przedstawiono sprawy finansowe Oddziału Wojewódzkiego,
 • przeprowadzono szkolenie skarbników w zakresie finansów w kołach,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2020,
 • informację z realizacji planów pracy w poszczególnych kołach,
 • podjęto uchwałę o aktualizacji składu osobowego Kapituły Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.


Życzenia z okazji Dnia Kobiet


Życzenia Bożonarodzeniowe


Plenarne posiedzenie Zarządu


W dniu 28 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP formie wideokonferencji w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz w siedzibach Komend Powiatowych PSP. Podczas III posiedzenia zarządu w tej kadencji przekazano:

 • informacje z posiedzenia Zarządu Głównego ZE i RP RP z dnia 26 czerwca br.,
 • informacje dotyczącą działalności Oddziału Wojewódzkiego,
 • informacje dotyczącą spraw finansowych Zarządu Wojewódzkiego,
 • informacje Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP,
 • informacje z pracy Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego za pierwsze półrocze 2020,
 • informacje, iż z dniem 9 czerwca br. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach posiada osobowość prawną, ponieważ został zarejestrowany w KRS,
 • omówiono realizację zadań statutowych w poszczególnych kołach,
 • omówiono najważniejsze sprawy emerytów w okresie pandemii,
 • przedstawiono informację dotyczącą wpisów do księgi honorowej Związku Emerytów i Rencistów oraz składania wniosków w sprawie odznaczeń.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzka Komisja Rewizyjna, Prezesi Kół oraz zaproszeni członkowie zarządów kół.

Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Kielcach składa serdeczne podziękowania dla Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Komendantom Powiatowym PSP za pomoc w organizacji posiedzenia zarządu w formie zdalnej.


Życzenia Wielkanocne


Zaproszenie na wycieczkę

Zaproszenie do udziału wycieczce zorganizowanej przez Zarząd Wojewódzki ZEIRP w Kielcach do Maroka w dniach 14 – 21 września 2020 roku.

Termin zgłaszania chętnych do udziału wycieczce to 5 lutego 2020 roku telefonicznie lub e-mailem (tel. 796691697; jmkurek@interia.pl). Ponieważ po tym terminie muszę podpisać z biurem turystycznym umowę i na wpłacenie zaliczki mamy 2 dni po podpisaniu umowy. Kwota do zapłaty to 30% ceny wycieczki. Termin jest bardzo krótki jest to związane zakupem biletów na samolot.

W ofercie biura jest podana cena wycieczki bez ceny transportu na lotnisko z Kielc. Należy do kwoty podanej przez biuro podróży doliczyć 166 złoty od osoby. Cały koszt wycieczki wyniesie 3100 złotych przy grupie 40 osobowej.

Oferta do pobrania

Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 12 grudnia br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia koło Piekoszowa odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli członkowie zarządów wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli zaproszeni goście w osobach:

 • bryg. Krzysztof Ciosek - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • Sławomir Karwat - Komendant Miejski PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna - V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZE i RP RP,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków - emerytów w roku 2019, następnie w pierwszej części przekazano;

 • informację ze Zjazdu Krajowego ZE i RP RP który odbył się w dniach 6 – 8 czerwca br. w Augustowie,
 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP z dnia 14 listopada br.,
 • przeprowadzono szkolenie z zakresu finansów,
 • omówiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację z pracy Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2019,
 • omówiono realizację zadań statutowych w poszczególnych kołach,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2020, który po przegłosowaniu zatwierdzono,
 • w sprawach organizacyjnych i informacyjnych przekazano min. informację dotyczącą propozycji wycieczek organizowanych przez Zarząd Wojewódzki.

Druga część bardziej uroczysta rozpoczęła się od poświęcenia opłatków przez Kapelana Wojewódzkiego ks. kan. Marka Mrugałę, który następnie wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę i po zaśpiewaniu kolendy każdy z każdym mógł połamać się opłatkiem i złożyć sobie Życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Spotkanie zakończono wspólnym świątecznym obiadem.

„Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Kielcach składa serdeczne podziękowania dla Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Komendanta Miejskiego w Kielcach i Komendantom Powiatowym PSP za organizację spotkań emeryckich oraz okazałą wszelką pomoc”.Życzenia Bożonarodzeniowe


VII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP w Kielcach


W dniu 27 marca 2019 roku odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kielcach w którym wzięło udział 39 delegatów wybranych przez poszczególne Koła naszego województwa.

Podczas Zjazdu Wiceprezes Zarządu Głównego ZE i RP RP kol. Wiesław Woszczyna niżej wymienionym wręczył odznaczenia związkowe wyróżniającym się członkom naszego Związku. Odznaczenia otrzymali;

 • Jan Chrabąszcz
 • Jerzy Janowski
 • Ewa Kędzior
 • Józef Kędziora
 • Sławomir Litwiński
 • Waldemar Skubisz
 • Jacenty Socha
 • Czesław Szmalec
 • Sławomir Litwiński
 • Stanisław Wijas
 • Krzysztof Wolak

Uhonorowano także, wpisem do Księgi Honorowej Zasłużonych założycieli Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP;

 • st. bryg Mariana Oksińskiego,
 • płk. Jana Nowaka,
 • ppłk. Andrzeja Knapa,
 • śp. płk. Radosława Kałamagę.

Panowie Oksiński, Nowak i Knap otrzymali Certyfikaty potwierdzające wpis do Księgi Honorowej Zasłużonych podczas Zjazdu. W czasie Zjazdu Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Jerzy Kurek przedstawił sprawozdanie z działalności za okres kadencji. Następnie sprawozdanie przedstawiła skarbnik Zarządu Wojewódzkiego kol. Ewa Kędzior. W imieniu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji kol. Piotr Downarowicz. Zjazd Wojewódzki Delegatów wybrał nowe władze Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i Wojewódzką Komisją Rewizyjną na nową kadencję.

W skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:

 1. Jerzy Kurek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego
 2. Jerzy Żelazny - V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego
 3. Zbigniew Nobis - V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego
 4. Stanisław Woś - Sekretarz
 5. Ewa Kędzior - Skarbnik
 6. Wiesław Woszczyna – Członek Prezydium

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego

 1. Jan Albrecht
 2. Paweł Cabala
 3. Tomasz Dadia
 4. Grzegorz Jankowski
 5. Jerzy Janowski
 6. Sławomir Litwiński
 7. Zbigniew Pałosz
 8. Piotr Patraś
 9. Jarosław Pławski
 10. Waldemar Skubisz
 11. Jarosław Wleciał

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 1. Jacenty Socha – Przewodniczący
 2. Zbigniew Serafin – Wiceprzewodniczący
 3. Czesław Szmalec – Członek

Zjazd wybrał delegatów na zjazd krajowy Naszego związku, którymi zostali Jerzy Kurek. Wiesław Woszczyna i Jerzy Żelazny.

Zaproszenie na wycieczkę do Turcji

Zaproszenie do udziału wycieczce zorganizowanej przez Zarząd Wojewódzki ZEIRP w Kielcach do Turcji w dniach 7 – 14 września 2019 roku.

Termin zgłaszania chętnych do udziału wycieczce to 14 marca 2019 roku w godzinach 1100 do 1300 w Sali Tradycji na parterze w budynku KWPSP. Należy w tym dniu wpłacić kwotę 750 złotych od osoby ponieważ muszą być zakupione bilety na samolot.

W ofercie biura jest podana cena wycieczki bez ceny wiz oraz transportu na lotnisko z Kielc. Należy do kwoty podanej przez biuro podróży doliczyć 200 złoty od osoby. Cały koszt wycieczki wyniesie 2700 złotych przy grupie 40 osobowej.

Kliknij aby zapoznać się ofertą biura podróży

Walne Zebrania Sprawozdawczo–Wyborcze

W dniach 5 styczeń – 6 luty 2019 r. odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze w poszczególnych Kołach Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP województwa świętokrzyskiego. Na zebraniach dokonano podsumowania czteroletniej kadencji poszczególnych kół.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności organizacyjnej i finansów przez ustępujące Zarządy, udzielono absolutorium ustępującym zarządom i wybrano nowe władze w poszczególnych Kołach. Wybrano także 39 delegatów na Zjazd Wojewódzki który odbędzie się 27 marca 2019 r.

Nowi Prezesi Kół:

Koło nr 1. Kazimierza Wielka – kol. Stoczkiewicz Marian
Koło nr 2. Włoszczowa – kol. Albrecht Jan
Koło nr 3. Pińczów – kol. Wleciał Jarosław
Koło nr 4. Starachowice – kol. Nobis Zbigniew
Koło nr 5. Jędrzejów – kol. Wijas Stanisław
Koło nr 6. Opatów – kol. Kędziora Józef
Koło nr 7. Kielce – kol. Kurek Jerzy
Koło nr 8. Końskie – kol. Pałosz Zbigniew
Koło nr 9. Busko – Zdrój – kol. Jankowski Grzegorz
Koło nr 10. Ostrowiec Świętokrzyski – kol. Goraj Waldemar
Koło nr 11. Sandomierz – kol. Skubisz Waldemar
Koło nr 12. Staszów – kol. Pławski Jarosław
Koło nr 13. Skarżysko – Kamienna – kol. Litwiński Sławomir

Życzenia Bożonarodzeniowe


Posiedzenie zarządu

W dniu 11 grudnia br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia koło Piekoszowa odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli członkowie zarządów wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Robert Sabat - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • bryg. Sławomir Kabat – Komendant Miejski PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna - V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

W pierwszej części posiedzenia przekazano;

 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2018,
 • informację realizacji planu pracy Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację realizację planów pracy w poszczególnych kołach,
 • przedstawiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2019, który po przegłosowaniu zatwierdzono,
 • w sprawach organizacyjnych i informacyjnych przekazano min. informację dotyczącą walnych zjazdów w kołach.

Pierwszą część zakończono wręczeniem koszy upominkowych oraz listów okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 85 i 80 rocznicę urodzin będącymi członkami honorowymi naszego związku. Zarząd Wojewódzki podziękował ks. Markowi za okazywana pomoc w realizacji statutowych zadań w kończącej się kadencji.

Drugą część bardziej uroczysta rozpoczęła się od poświęcenia opłatków przez Kapelana Wojewódzkiego ks. kan. Marka Mrugałe, który następnie wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę. Rozdano dla każdego uczestnika spotkania opłatki, gdzie każdy z każdym mógł połamać się opłatkiem i złożyć sobie Życzenia Świąteczne oraz Noworoczne.

Spotkanie zakończyło się wspólnym świątecznym obiadem.

Świętokrzyscy emeryci na wycieczce w Albanii


Kliknij aby przejść do galerii.

W dniach 6 – 13 września Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP nr 7 przy KM PSP w Kielcach zorganizowało ośmiodniową wycieczkę dla członków i ich rodzin do Albanii.

Uczestnikami wycieczki byli emeryci z Kielc, Starachowic, Pińczowa i Jędrzejowa.

W trakcie pobytu uczestniczyliśmy w wycieczkach fakultatywnych zwiedzając wysoko położone w górach miasto Kruja w którym urodził się, żył i walczył z Turkami największy albański bohater narodowy Gjergj Kostrioti Skanderbeg. Zwiedziliśmy zamek na którym znajduje muzeum poświęcone Skanderbegowi, następnie przeszliśmy przez turecki bazar, gdzie można było zakupić oryginalne pamiątki (ceramikę, srebrną biżuterię, rękodzieła i inne drobiazgi). Kolejny punktem naszej wycieczki było wjechanie jedyną w Albanii kolejką gondolową na Górę Dajti z której można było podziwiać przepiękną panoramę położonej w dole Tirany. Kolejnym etapem wycieczki był słynny bunkier przeciwatomowy czyli muzeum komunizmu a zatem przejmująca podróż w czasie epoki Envera Hodży. Spacerując główną ulicą miasta podziwialiśmy piękną mozaikę, która jest jednym z symboli kraju, Pałac Prezydencki, inne budynki rządowe oraz Piramidę Hodży i Plac św. Matki Teresy. Następną wycieczką był wyjazd do miasta Durres, gdzie zwiedziliśmy ruiny Amfiteatru, Stary Rynek oraz ruiny Łaźni Rzymskich. Drugą część wycieczki stanowiła wizyta w największej w Albanii fabryce alkoholu. Zwiedzenie fabryki zakończono degustacją wszystkich produkowanych tu alkoholi, a w tym słynnego koniaku Skenderbeu, win i rakji. Dodatkową wycieczką był wyjazd na rejs po jeziorze Koman. Autokarem jechaliśmy malowniczą trasą wzdłuż jeziora Vau Dejes do Gór Przeklętych które zamieszkuje 170 mieszkańców. Po przybyciu na przystań płynąc łodziami podziwialiśmy formacje skalne oraz dziką roślinność Gór Przeklętych. Podczas postoju na wyspie skosztowaliśmy tradycyjne domowe albańskie potrawy.

W dniach wolnych zajęci byliśmy kąpielami morskimi i słonecznymi. W trakcie pobytu dopisała nam piękna słoneczna pogoda z temperaturą dochodzącą do 300C. W ciągu dnia o ile nie mieliśmy zaplanowanych wycieczek, niektórzy korzystali z kąpieli w basenie zlokalizowanym przy hotelu, przy którym usytuowany był darmowy bar hotelowy oferującego nie tylko napoje orzeźwiające. Wieczorami uczestnicy bawili się indywidualnie lub w grupach przy muzyce.

Ośmiodniowy pobyt szybko dobiegł końca i po wykwaterowaniu się z hotelu autokarem udaliśmy się na lotnisko w Tiranie im. Matki Teresy, gdzie po półtoragodzinnym locie wylądowaliśmy w Katowicach. Po odprawach i odebraniu bagażu podstawionym przez biuro podróży autobusem udaliśmy się w drogę powrotna do Kielc.

Organizatorzy dziękują wszystkim za zdyscyplinowanie i wspaniałe atrakcje oraz godne reprezentowanie strażackiego środowiska emeryckiego zagranicą.

Życzenia Wielkanocne

Zaproszenie na wycieczkę do Albanii

Zaproszenie do udziału wycieczce zorganizowanej przez Zarząd Wojewódzki ZEIRP w Kielcach do Albanii w dniach 6 – 13 września 2018 roku. Termin zgłaszania chętnych do udziału wycieczce to 6 marca w godzinach 1100 do 1300 w pokoju zarządu wojewódzkiego znajdującego się na 3 piętrze. Należy w tym dniu wpłacić kwotę 1200 złotych od osoby ponieważ muszą być zakupione bilety na samolot.

Kliknij aby zapoznać się ofertą biura podróży

Życzenia Świąteczne

Posiedzenie Zarządu


Kliknij aby przejść do galerii.

W dniu 12 grudnia br. w Dworze Dziekanów w miejscowości Zielonka koło Solca Zdroju odbyło się plenarne integracyjne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym wzięły udział członkowie Zarządów wszystkich kół z naszego województwa, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli zaproszeni goście w osobach:

 • Andrzej Bętkowski – V-ce Wojewoda Świętokrzyski,
 • st. bryg. Robert Sabat - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • mł. bryg. Marek Lis - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdroju,
 • kol. Wiesław Woszczyna - V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZE i RP RP,
 • ks. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich Strażaków,
 • ks. Tadeusz Szlachta – Kapelan Strażaków powiatu buskiego

Posiedzenie na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych emerytów w roku 2017, następnie w pierwszej części przekazano;

 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2017,
 • omówiono realizację planów pracy w poszczególnych kołach,
 • przedstawiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2017, który po przegłosowaniu zatwierdzono,
 • w sprawach organizacyjnych i informacyjnych przekazano min. informację dotyczącą nadzwyczajnego zjazdu.

Drugą część rozpoczęto uroczystym wspólnym opłatkiem podczas którego na wstępie ks. Marek Mrugała wygłosił Słowo Boże, następnie odmówiono modlitwę, zaśpiewano kolędę łamiąc się opłatkiem złożono sobie Życzenia Noworoczne.

Spotkanie zakończono wspólnym świątecznym obiadem.

Na wycieczce do Złotych Piasków w Bułgarii


Kliknij aby przejść do galerii.

W dniach 9 – 17 września Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizował ośmiodniową wycieczkę turystyczną dla członków i ich rodzin do Bułgarii.

W godzinach nocnych w dniu 9 września wyruszyliśmy z placu Komendy Wojewódzkiej na długą trasę. Pierwszy planowany punktem wycieczki było zwiedzanie miasta Sibiu. Jest to zabytkowe miasto w środkowej Rumunii, położone w południowej części Transylwanii nad rzeką Cibin. Jego początki sięgają zamierzchłych czasów starożytnych. W okresie panowania austriackiego, obradował tu sejm siedmiogrodzki, a samo miasto pełniło rolę stolicy Siedmiogrodu. Najpiękniejszą częścią miasta jest niezwykle malowniczy rozległy rynek staromiejski (Piața Mare), który otaczają średniowieczne kolorowe kamienice. Jednym z zabytków miasta jest słynny most Kłamców, który jak głosi miejscowa legenda zawali się jeśli przejdzie po nim kłamca. Po zwiedzeniu miasta i krótkim odpoczynku w miejscowych kawiarniach udaliśmy się w dalszą podróż do miejsca noclegu który był zaplanowany w mieście Ramnicu Valcea w Karpatach. Po zakwaterowaniu się w hotelu i spożytym posiłku część uczestników udała się na spoczynek do pokoi hotelowych, a kilku śmiałków udało się na wieczorne zwiedzanie miasta.

Następnego dnia po śniadaniu i wykwaterowaniu sią z hotelu udaliśmy się w dalszą podróż do miejsca naszego zakwaterowania do tętniącego życiem kurortu w Złotych Piaskach. Nasz hotel Perła położony był w bliskiej odległości od morza i pięknych piaszczystych plaży. W trakcie pobytu dopisała nam piękna słoneczna pogoda z temperaturą dochodzącą do 32 0C. W ciągu dnia o ile nie mieliśmy zaplanowanych wycieczek, korzystaliśmy z kąpieli w basenie zlokalizowanym przy hotelu lub kąpieli w morzu. Wieczorami uczestnicy wycieczki mieli czas do własnej dyspozycji. Czas ten wycieczkowicze wykorzystywali do zwiedzenia kurortu oraz spacer po plaży, ale większość uczestników wykorzystywała go do zabawy przy żywej muzyce ponieważ hotel zapewniał oprawę muzyczną do godziny 23.

W okresie pięciodniowego pobytu w Złotych Piaskach zwiedziliśmy Warnę, najpiękniejsze miasto w Bułgarii Nesebyr, bardzo ładne zabytkowe miasto, z niezwykłe wąskimi uliczkami z licznymi straganami tak naprawdę ze wszystkim, miasto Bałczik w którym znajduje się rezydencja królowej Marii i przepiękny ogród botaniczny i malowniczy przylądek Kaliakra który stanowi dwukilometrowy cypel stworzony ze skał dochodzących nawet do 70 metrów wysokości. Uczestniczyliśmy także w czterogodzinnym wieczorze bułgarskim gdzie powitano nas starym bułgarskim zwyczajem, chlebem i solą oraz rakiją. Podczas wspólnej biesiady w której uczestniczyło 400 osób zaprezentowano nam bardzo atrakcyjny program folklorystyczny, balet nowoczesny i imponujący taniec tancerzy z ogniem. Niektórzy uczestnicy biesiady mieli możliwość nauki bułgarskiego tańca ludowego.

W dniu 16 września w godzinach popołudniowych po wykwaterowaniu się z hotelu udaliśmy się w drogę powrotną do kraju. Do Komendy Wojewódzkiej dotarliśmy następnego dnia gdzie przywitała nas deszczowa pogoda z bardzo niską temperaturą.

Organizatorzy dziękują wszystkim za zdyscyplinowanie i wspaniałe atrakcje.

Życzenia Wielkanocne

Informacja dotycząca wycieczki

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w dniu 14 grudnia 2016 r.

Na wycieczce objazdowej po Bawarii

W dniach 22 – 25 września 2016 r. emeryci z Komendy Miejskiej i Komend Powiatowych oraz Komendy Wojewódzkiej byli na wycieczce objazdowej po Bawarii jako największy i najzamożniejszym krajem związkowym Republiki Federalnej Niemiec.

W dniu 22 września o godzinie 4 wyruszyliśmy z placu Komendy Wojewódzkiej na trasę wycieczkową. Szlak naszej wycieczki zmierzała przez Czech do Austrii, gdzie podziwialiśmy piękne widoki. Pierwszym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie miasta Mozarta – Salzburgu, gdzie dotarliśmy w godzinach popołudniowych. Nasz pilot Pan Piotr zaproponował nam zwiedzenie słynnych ogrodów Mirebell i pałacu arcybiskupów, następnie spacerowaliśmy najstarszą uliczką miasta Getreidegasse na której znajduje się pomnik i Dom urodzenia Mozarta, Katedra Św. Ruprechta i Arcyopactwo Św. Piotra. Pierwszy dzień zakończyliśmy przyjazdem do hotelu w okolicy Salzburga.

Następnego dnia po śniadaniu i wykwaterowaniu się z hotelu udaliśmy się w dalszą podróż do stolicy Bawarii i jednocześnie do największego miasta Monachium. Mijając Stadion Miejski na którym gra Robert Lewandowski dotarliśmy do Parku Olimpijskiego, gdzie w 1972 roku odbyły się XX Letnie Igrzyska Olimpijskie. Po wjeździe na słynną wieżę olimpijską podziwialiśmy panoramę miasta. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie dzielnicy BMW oraz salonu wystawowego od najstarszych do najnowszych modeli BMW. W godzinach przedpołudniowych dotarliśmy na Błonia Teresy, gdzie uczestniczyliśmy największym na świecie święcie ludowym OKTOBERFESCIE. Po wejściu do namiotu piwnego Löwenbräu Festzelt w którym znajdowało się ponad 6 tys. biesiadników degustowaliśmy piwo miejscowego browaru i kuchnią bawarską. Po trzech godzinach zabawy zwiedziliśmy jarmark ludowy i wesołe miasteczko.

W godzinach wieczornych zmęczeni udaliśmy się na nocleg do hotelu w Alpach Bawarsko – Tyrolskich, by po śniadaniu w godzinach rannych ruszyć w dalszą podróż do stóp najwyższego szczytu Niemiec Garmisch-Partenkirchen. Spacer po słynnej ulicy Ludwigstrasse rozpoczęliśmy zwiedzanie zimowej stolicy Niemiec oraz park zdrojowy. Następnie udaliśmy się z wizytą na Olimpijski Stadion Narciarski gdzie co roku odbywa się noworoczny konkurs skoków narciarskich. Kolejnym punktem wycieczki był przejazd do jednego z najpiękniejszych zakątków Bawarii – Hohenschwagau gdzie wśród przepaści i jezior znajduje się baśniowy zamek Neuschwanstein – najbardziej znany zamek Ludwika II. Po spacerze po moście Marii umiejscowionym na stumetrową przepaścią zwiedziliśmy zamek Ludwika II podziwiając jego niesamowite wykończenia. Zamek ten jest symbolem zamków bawarskich, a zarazem inspiracją dla Walta Disneya, którego logo wzorowane było właśnie na konturach tej budowli. W bardzo późnych godzinach wieczornych pożegnaliśmy Bawarie i udaliśmy się w drogę powrotną do Polski. Do Komendy Wojewódzkiej dotarliśmy następnego dnia w godzinach przedpołudniowych.

Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc w organizowaniu tak pięknej wycieczki krajoznawczej, a uczestnikom za zdyscyplinowanie i wspaniałe atrakcje.

Wręczenie sztandaru dla Zarządu Głównego ZE i RP

W dniu 7 października br. członkowie naszego Zarządu Wojewódzkiego uczestniczyli w uroczystościach przekazania sztandaru Zarządowi Głównemu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz w otwarciu nowo wybudowanej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP. Uroczystość odbyła się na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. W uroczystości brali udział: metropolita warszawski, posłowie i senatorowie, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierownictwo Komendy Głównej oraz przedstawiciele innych służb współdziałających z PSP.

W czasie tej uroczystości dokonano poświęcenia sztandaru i budynku Komendy Wojewódzkiej PSP oraz odznaczenie osób wyróżnionych.

Sztandar poświęcił Metropolita Warszawski Kardynał ksiądz Kazimierz Nycz a wręczenia dokonał Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski, który zgodnie z ceremoniałem strażackim przekazał go prezesowi Zarządowi Głównego ZEiRP RP Krzysztofowi Maślankiewiczowi, a ten uroczyście złożył go na ręce pocztu sztandarowego.

Symbolicznego przekazania klucza do drzwi nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie dokonał minister spraw wewnętrznych i administracji pan Mariusz Błaszczak na ręce mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Kurka.

Serdeczne podziękowanie kierujemy na ręce Pana bryg. Adama Czajki –Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP za pomoc w zapewnieniu transportu do Warszawy dla naszej delegacji.

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

W dniu 5 kwietnia br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w którym wzięli udział przewodniczący wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

Na plenarnym posiedzeniu przekazano;

 • informację z pracy Komisji Socjalnej powołanej przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w roku 2015. Pracownik socjalny KW PSP omówił wykorzystanie funduszu socjalnego za rok ubiegły,
 • informację z pracy Zarządu Głównego za pierwszy kwartał br.,
 • przedstawiono plan pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2016, który jednogłośnie przegłosowano,
 • omówiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • sprawy organizacyjne i informacyjne.

Przekazano także, propozycje wycieczek które zamierza zorganizować Zarząd Wojewódzki w tym roku.

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w tym roku w miesiącu wrześniu br. planuje zorganizowanie wycieczki dla swoich członków. Są dwie propozycje, jedna krajowa lub zagraniczna. Prosimy członków kół o przeanalizowanie programów wycieczek. Chętnych oczekujemy do dnia 7 czerwca br. Po tym terminie poinformujemy jaki wybraliśmy wariant.

Poniżej programy wycieczek.

Propozycja planu wycieczki krajowej

Propozycja planu wycieczki zagranicznej

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Bożonarodzeniowe

Wszystkim strażakom w służbie czynnej oraz emerytom, Waszym rodzinom i najbliższym zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego 2016 Roku życzy Zarząd ZEiRP RP.

Posiedzenie ZEiR RP 8 grudnia 2015 r.

W dniu 8 grudnia br. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP w którym wzięli udział przewodniczący wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli również zaproszeni goście w osobach:

 • nadbryg Zbigniew Muszczak Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • kol. Wiesław Woszczyna –V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZEiR RP,
 • ks. Marek Mrugała – Kapelan Świętokrzyskich Strażaków.

Na plenarnym posiedzeniu przekazano;

 • informacje Zarządu Głównego z dnia 20 października br,
 • informacje w sprawie ewidencji zaświadczeń dla dwóch przejazdów oraz ewidencje rent rodzinnych,
 • informację z pracy Komisji Socjalnej powołanej przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w roku 2015,
 • sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • wytyczne do planu pracy na rok 2016,
 • sprawy organizacyjne i informacyjne.

Wręczono także, honorowe odznaki „Zasłużony dla ZEiRp RP” przyznane przez Prezydium Zarządu Głównego dla naszych członków. Posiedzenie zakończono uroczystym opłatkiem.

Wycieczka objazdowa po Grecji

W dniach 20 – 27 września 2015 r. emeryci z Komend Powiatowych i Komendy Wojewódzkiej byli na wycieczce objazdowej po Grecji.

Wygodnym piętrowym autobusem w godzinach rannych w dniu 20 września wyruszyliśmy z placu Komendy Wojewódzkiej na długą trasę. Pierwszy postój był zaplanowany w stolicy Serbii Belgradzie. Dotarliśmy tam w godzinach wieczornych gdzie korzystając z miejscowego pilota zwiedziliśmy stolicę Serbii. Następnego dnia po śniadaniu i wykwaterowaniu sią z hotelu udaliśmy się w dalszą podróż. Nocleg mieliśmy zaplanowany w okolicach Salonik gdzie dotarliśmy w godzinach popołudniowych zwiedzając po drodze miejscowe atrakcje. Po obiadokolacji i krótkim wieczorze integracyjnym udaliśmy się na nocleg by po śniadaniu w godzinach rannych ruszyć w dalszą podróż. Po drodze mieliśmy postój w Wąwozie Tembi z cudownym źródełkiem i kościółkiem św. Paraskiewi. Po dojechaniu do Meteor zwiedziliśmy wytwórnie ikon oraz klasztor. Bardzo duże wrażenie zrobiły na nas klasztory wybudowane na skałach. W godzinach wieczornych dotarliśmy do miejsca docelowego naszego zakwaterowania pod Atenami. Następne dwa dniprzeznaczone były na zwiedzanie min. kanału korynckiego, Aten, uroczysta zmiana warty, Akropolu i innych starożytnych budowli. W szóstym dniu udaliśmy się w drogę powrotną do kraju. W godzinach popołudniowych dotarliśmy na Riwierę Olimpijską gdzie po zakwaterowaniu się w hotelu można było udać się na miejscową plażę. Następnego dnia zwiedziliśmy Salonikii mięliśmy czas wolny aż do wyjazdu. Do Komendy Wojewódzkiej dotarliśmy następnego dnia w godzinach wieczornych.

Organizatorzy dziękują wszystkim za zdyscyplinowanie i wspaniałe atrakcje. Dla biura podróży Seven Travel szczególne podziękowania za doskonałą organizację imprezy. Panom kierowcom dziękujemy za bardzo dobrą jazdę.

Zjazd Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 24 marca 2015 roku odbył się Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Kielcach w którym wzięło udział 36 delegatów na 40 wybranych przez poszczególne koła naszego województwa. Ponadto z głosem doradczym w zjeździe wzięli udział dotychczasowi członkowie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w liczbie 9 osób. Zjazd zaszczycili swoją obecnością Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach nadbryg. Zbigniew Muszczak oraz Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach Pan Józef Libuda.

W czasie Zjazdu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Nowak przedstawił sprawozdanie z działalności za okres kadencji. Następnie sprawozdanie przedstawił skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Pani Bogusława Rzegocka. Wojewódzka Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje sprawozdanie ze swojej działalności za miniony okres. Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Pan Piotr Downarowicz. Zjazd Wojewódzki wybrał na zjeździe Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i Wojewódzką Komisją Rewizyjną.

W skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:

 1. Jerzy Kurek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego - tel. 796 691 697
 2. Jacenty Socha - V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego – tel. 663 770 428
 3. Jerzy Żelazny - Sekretarz – tel. 602 336 495
 4. Ewa Kędzior - Skarbnik – tel. 608 495 339
 5. Grzegorz Jankowski – Koło Busko-Zdrój
 6. Józef Kędziora – Koło Opatów

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego:

 1. Jan Nowak – Prezes Honorowy Koło Kielce
 2. Marian Oksiński – Prezes Honorowy Koło Kielce
 3. Jerzy Janowski – Koło Jędrzejów
 4. Marian Stoczkiewicz – Koło Kazimierza Wielka
 5. Zbigniew Pałosz – Koło Końskie
 6. Waldemar Skubisz – Koło Sandomierz
 7. Sławomir Litwiński – Koło Skarżysko
 8. Zbigniew Nobis – Koło Starachowice
 9. Wiesław Woszczyna – Koło Staszów

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 1. Piotr Downarowicz – Przewodniczący Koło Busko – Zdrój
 2. Zbigniew Serafin – Wiceprzewodniczący Koło Kielce
 3. Henryk Szymański – Sekretarz Koło Pińczów
 4. Czesław Szmalec – Członek Koło Skarżysko-Kam.

Adres kontaktowy:
Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81 (budynek KW PSP Kielce pok. 338, III piętro)
tel.365-32-04 wew. 246

Godziny przyjęć:
Każdy Pierwszy wtorek miesiąca w godz. 11.00 do 13.00

W skład Komisji Socjalnej do spraw podziału funduszu socjalnego i rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów z terenu woj. świętokrzyskiego wchodzą:

 1. Zbigniew Serafin- Członek Koła Nr 7 Kielce
 2. Jerzy Żelazny - Członek Koła Nr 7 Kielce
 3. Grzegorz Jankowski - Członek Koła Nr 9 Busko-Zdrój.
 4. Wiesław Stachowicz - Członek Koła Nr 9 Busko-Zdrój.
 5. Jerzy Janowski - Członek Koła Nr 5 Jędrzejów.
 6. Paweł Cabala - Członek Koła Nr 1 Kazimierza Wielka.
 7. Jolanta Rogowska - Członek Koła Nr 1 Kazimierza Wielka.
 8. Tadeusz Nowakowski- Członek Koła Nr 8 Końskie.
 9. Adam Kwaśniak – Członek Koła Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 10. Zbigniew Bugajski – Członek Koła Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 11. Artur Szwagierczak – Członek Koła Nr 6 w Opatowie.
 12. Henryk Szymański – Członek Koła Nr 3 w Pińczowie.
 13. Waldemar Skubisz – Członek Koła Nr 11w Sandomierzu.
 14. Lucjan Sadło – Członek Koła Nr 4 w Starachowicach.
 15. Sławomir Litwiński – Członek Koła Nr 13 Skarżysko-Kamienna.
 16. Dariusz Ciemiński – Członek Koła Nr 12 w Staszowie.
 17. Wojciech Glibowski – Członek Koła Nr 12 w Staszowie.
 18. Jacek Albrycht – Członek Koła Nr 2 we Włoszczowie.
 19. Wiesław Olczyk – Członek Koła Nr 2 we Włoszczowie.
 20. mł. bryg. Beata Muszczak – Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr KW PSP w Kielcach.
 21. mgr Agnieszka Zając – Pracownik Wydziału Kadr KW PSP Kielce prowadzący sprawy socjalne Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z terenu woj. świętokrzyskiego.
 
 
We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE