Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

W dniu 5 kwietnia br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w którym wzięli udział przewodniczący wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

Na plenarnym posiedzeniu przekazano;

 • informację z pracy Komisji Socjalnej powołanej przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w roku 2015. Pracownik socjalny KW PSP omówił wykorzystanie funduszu socjalnego za rok ubiegły,
 • informację z pracy Zarządu Głównego za pierwszy kwartał br.,
 • przedstawiono plan pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2016, który jednogłośnie przegłosowano,
 • omówiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • sprawy organizacyjne i informacyjne.

Przekazano także, propozycje wycieczek które zamierza zorganizować Zarząd Wojewódzki w tym roku.

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w tym roku w miesiącu wrześniu br. planuje zorganizowanie wycieczki dla swoich członków. Są dwie propozycje, jedna krajowa lub zagraniczna. Prosimy członków kół o przeanalizowanie programów wycieczek. Chętnych oczekujemy do dnia 7 czerwca br. Po tym terminie poinformujemy jaki wybraliśmy wariant.

Poniżej programy wycieczek.

Propozycja planu wycieczki krajowej

Propozycja planu wycieczki zagranicznej

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Bożonarodzeniowe

Wszystkim strażakom w służbie czynnej oraz emerytom, Waszym rodzinom i najbliższym zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego 2016 Roku życzy Zarząd ZEiRP RP.

Posiedzenie ZEiR RP 8 grudnia 2015 r.

W dniu 8 grudnia br. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP w którym wzięli udział przewodniczący wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli również zaproszeni goście w osobach:

 • nadbryg Zbigniew Muszczak Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • kol. Wiesław Woszczyna –V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZEiR RP,
 • ks. Marek Mrugała – Kapelan Świętokrzyskich Strażaków.

Na plenarnym posiedzeniu przekazano;

 • informacje Zarządu Głównego z dnia 20 października br,
 • informacje w sprawie ewidencji zaświadczeń dla dwóch przejazdów oraz ewidencje rent rodzinnych,
 • informację z pracy Komisji Socjalnej powołanej przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w roku 2015,
 • sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • wytyczne do planu pracy na rok 2016,
 • sprawy organizacyjne i informacyjne.

Wręczono także, honorowe odznaki „Zasłużony dla ZEiRp RP” przyznane przez Prezydium Zarządu Głównego dla naszych członków. Posiedzenie zakończono uroczystym opłatkiem.

Wycieczka objazdowa po Grecji

W dniach 20 – 27 września 2015 r. emeryci z Komend Powiatowych i Komendy Wojewódzkiej byli na wycieczce objazdowej po Grecji.

Wygodnym piętrowym autobusem w godzinach rannych w dniu 20 września wyruszyliśmy z placu Komendy Wojewódzkiej na długą trasę. Pierwszy postój był zaplanowany w stolicy Serbii Belgradzie. Dotarliśmy tam w godzinach wieczornych gdzie korzystając z miejscowego pilota zwiedziliśmy stolicę Serbii. Następnego dnia po śniadaniu i wykwaterowaniu sią z hotelu udaliśmy się w dalszą podróż. Nocleg mieliśmy zaplanowany w okolicach Salonik gdzie dotarliśmy w godzinach popołudniowych zwiedzając po drodze miejscowe atrakcje. Po obiadokolacji i krótkim wieczorze integracyjnym udaliśmy się na nocleg by po śniadaniu w godzinach rannych ruszyć w dalszą podróż. Po drodze mieliśmy postój w Wąwozie Tembi z cudownym źródełkiem i kościółkiem św. Paraskiewi. Po dojechaniu do Meteor zwiedziliśmy wytwórnie ikon oraz klasztor. Bardzo duże wrażenie zrobiły na nas klasztory wybudowane na skałach. W godzinach wieczornych dotarliśmy do miejsca docelowego naszego zakwaterowania pod Atenami. Następne dwa dniprzeznaczone były na zwiedzanie min. kanału korynckiego, Aten, uroczysta zmiana warty, Akropolu i innych starożytnych budowli. W szóstym dniu udaliśmy się w drogę powrotną do kraju. W godzinach popołudniowych dotarliśmy na Riwierę Olimpijską gdzie po zakwaterowaniu się w hotelu można było udać się na miejscową plażę. Następnego dnia zwiedziliśmy Salonikii mięliśmy czas wolny aż do wyjazdu. Do Komendy Wojewódzkiej dotarliśmy następnego dnia w godzinach wieczornych.

Organizatorzy dziękują wszystkim za zdyscyplinowanie i wspaniałe atrakcje. Dla biura podróży Seven Travel szczególne podziękowania za doskonałą organizację imprezy. Panom kierowcom dziękujemy za bardzo dobrą jazdę.

Zjazd Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 24 marca 2015 roku odbył się Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Kielcach w którym wzięło udział 36 delegatów na 40 wybranych przez poszczególne koła naszego województwa. Ponadto z głosem doradczym w zjeździe wzięli udział dotychczasowi członkowie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w liczbie 9 osób. Zjazd zaszczycili swoją obecnością Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach nadbryg. Zbigniew Muszczak oraz Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach Pan Józef Libuda.

W czasie Zjazdu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Nowak przedstawił sprawozdanie z działalności za okres kadencji. Następnie sprawozdanie przedstawił skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Pani Bogusława Rzegocka. Wojewódzka Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje sprawozdanie ze swojej działalności za miniony okres. Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Pan Piotr Downarowicz. Zjazd Wojewódzki wybrał na zjeździe Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i Wojewódzką Komisją Rewizyjną.

W skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:

 1. Jerzy Kurek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego - tel. 796 691 697
 2. Jacenty Socha - V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego – tel. 663 770 428
 3. Jerzy Żelazny - Sekretarz – tel. 602 336 495
 4. Ewa Kędzior - Skarbnik – tel. 608 495 339
 5. Grzegorz Jankowski – Koło Busko-Zdrój
 6. Józef Kędziora – Koło Opatów

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego:

 1. Jan Nowak – Prezes Honorowy Koło Kielce
 2. Marian Oksiński – Prezes Honorowy Koło Kielce
 3. Jerzy Janowski – Koło Jędrzejów
 4. Marian Stoczkiewicz – Koło Kazimierza Wielka
 5. Zbigniew Pałosz – Koło Końskie
 6. Waldemar Skubisz – Koło Sandomierz
 7. Sławomir Litwiński – Koło Skarżysko
 8. Zbigniew Nobis – Koło Starachowice
 9. Wiesław Woszczyna – Koło Staszów

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 1. Piotr Downarowicz – Przewodniczący Koło Busko – Zdrój
 2. Zbigniew Serafin – Wiceprzewodniczący Koło Kielce
 3. Henryk Szymański – Sekretarz Koło Pińczów
 4. Czesław Szmalec – Członek Koło Skarżysko-Kam.

Adres kontaktowy:
Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81 (budynek KW PSP Kielce pok. 338, III piętro)
tel.365-32-04 wew. 246

Godziny przyjęć:
Każdy Pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 11.00 do 13.00

W skład Komisji Socjalnej do spraw podziału funduszu socjalnego i rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów z terenu woj. świętokrzyskiego wchodzą:

 1. Zbigniew Serafin- Członek Koła Nr 7 Kielce
 2. Jerzy Żelazny - Członek Koła Nr 7 Kielce
 3. Grzegorz Jankowski - Członek Koła Nr 9 Busko-Zdrój.
 4. Wiesław Stachowicz - Członek Koła Nr 9 Busko-Zdrój.
 5. Jerzy Janowski - Członek Koła Nr 5 Jędrzejów.
 6. Paweł Cabala - Członek Koła Nr 1 Kazimierza Wielka.
 7. Jolanta Rogowska - Członek Koła Nr 1 Kazimierza Wielka.
 8. Tadeusz Nowakowski- Członek Koła Nr 8 Końskie.
 9. Adam Kwaśniak – Członek Koła Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 10. Zbigniew Bugajski – Członek Koła Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 11. Artur Szwagierczak – Członek Koła Nr 6 w Opatowie.
 12. Henryk Szymański – Członek Koła Nr 3 w Pińczowie.
 13. Waldemar Skubisz – Członek Koła Nr 11w Sandomierzu.
 14. Lucjan Sadło – Członek Koła Nr 4 w Starachowicach.
 15. Sławomir Litwiński – Członek Koła Nr 13 Skarżysko-Kamienna.
 16. Dariusz Ciemiński – Członek Koła Nr 12 w Staszowie.
 17. Wojciech Glibowski – Członek Koła Nr 12 w Staszowie.
 18. Jacek Albrycht – Członek Koła Nr 2 we Włoszczowie.
 19. Wiesław Olczyk – Członek Koła Nr 2 we Włoszczowie.
 20. mł. bryg. Beata Muszczak – Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr KW PSP w Kielcach.
 21. mgr Agnieszka Zając – Pracownik Wydziału Kadr KW PSP Kielce prowadzący sprawy socjalne Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z terenu woj. świętokrzyskiego.